ABOUT WORLD FORESIGHT FORUM

English

The World Foresight Forum is an initiative of the World Foresight Forum Foundation. This Foundation brings together decision makers from the worlds of international business, governments, academia and science with the purpose: to create a new understanding of and a new approach towards solving the major strategic challenges that our world faces in this 21st century. The Foundation aims to inspire us all to create a secure and sustainable world for future generations.


Dutch

Het World Foresight Forum is een initiatief van de World Foresight Forum Foundation en wordt o.a. ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Gemeente Den Haag. Deze stichting brengt beslissers uit het internationale bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en wetenschap samen met als doel: begrip kweken voor de onderlinge samenhang van de grote uitdagingen van de 21ste eeuw en inspiratie bieden om gezamenlijk een stabiele en veilige wereld voor toekomstige generaties te bewerkstelligen.