World Foresight Forum presenteert roadmap naar veilige en duurzame toekomst

15 APRIL 2011, DEN HAAG
Samenvatting
Een veilige en duurzame wereld voor toekomstige generaties. Dat was het doel van de meer dan 700 deelnemers aan het World Foresight Forum in Den Haag. De recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten en Japan laten zien dat er nog grote vraagstukken opgelost moeten worden om dit doel te bereiken. Op de slotdag van de driedaagse bijeenkomst werd vandaag een plan-van-aanpak gepresenteerd.

Mede-initiatiefnemer Rob de Wijk (Directeur Haags Centrum voor Strategische Studies) is zeer tevreden over de geboekte resultaten van dit eerste World Foresight Forum: "De doelstelling van de afgelopen dagen was om sprekers en deelnemers gezamenlijk een roadmap te laten samen te stellen. Deze roadmap verduidelijkt de samenhang tussen uiteenlopende mondiale ontwikkelingen rondom veiligheid en duurzaamheid en is daarmee het startpunt om met elkaar de juiste stappen naar duurzame oplossingen te zetten.”

 

“Uitdagingen worden niet in samenhang bezien”’ vervolgt De Wijk. “Dat hebben we met de roadmap proberen te doen en dat maakt het WFF uniek. Zo kunnen we duidelijk maken dat politici het energievraagstuk in een bredere context moeten plaatsen. Vervanging van fossiele brandstoffen door biobrandstoffen heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor de voedselproductie. Tegelijkertijd loopt de voedselproductie gevaar door klimaatverandering en steeds duurder en schaarser wordende fosfaten.  Door die verbanden te zien kunnen uitspraken worden gedaan over de toekomst van welvaart en veiligheid. Een ander voorbeeld: in het westen wordt gedacht dat de Arabische opstanden gedreven worden door de wens naar democratie. Maar een belangrijker aanleiding was de relatie tussen de grotere vraag naar energie, de groei van biobrandstoffen en de daardoor stijgende voedselprijzen. In armere landen wordt vaak 70% van het inkomen aan voedsel besteed. Dan moet je niet gek opkijken als bevolkingen om economische redenen in opstand komen tegen leiders die onvoldoende welvaart en veiligheid kunnen bieden.”

 

Ook Joel Wyler, voorzitter van de World Foresight Forum Foundation, is tevreden met de uitkomsten van deze eerste editie van het Forum. "Uitstekende sprekers, betrokken deelnemers en een indrukwekkend plan van aanpak als resultaat. Een roadmap die ons helpt om de complexe problemen duidelijker in kaart te brengen, oorzaken en verbanden inzichtelijk te maken en daarmee mogelijke oplossingen te identificeren. We hebben niet de illusie dat we alle facetten in kaart hebben gebracht tijdens dit Forum; de roadmap is en blijft in ontwikkeling. Maar we hebben hier een aantal zeer belangrijke stappen gezet."

 

Het World Foresight Forum wil zich onderscheiden van andere internationale fora door leiders en experts vanuit verschillende disciplines gezamenlijk te laten werken aan oplossingen voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Deze interdisciplinaire aanpak leverde zeer levendige maar ook verhitte discussies op. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse jongerenorganisaties bleek een waardevolle toevoeging aan het debat. General Lord Charles Guthrie, voormalig chef Britse defensiestaf: “Tijdens deze geweldige bijeenkomst is er enthousiaste interactie tussen de oude en jonge generatie”. Gerben Klein Baltink , bestuurslid van het World Foresight Forum, beaamt deze observatie: “Deze conferentie laat zien dat de jonge generatie bewust bezig is met een duurzame toekomst en dat is een goed teken”.

 

Het WFF kijkt terug op een geslaagde eerste editie van het Forum. “Nu gaan we aan de slag met het resultaat en richten onze blik op het volgende World Foresight Forum in 2013”, aldus Joel Wyler.

Citaten
"”De doelstelling van de afgelopen dagen was om sprekers en deelnemers gezamenlijk een roadmap te laten samen te stellen . Deze roadmap verduidelijkt de samenhang tussen uiteenlopende mondiale ontwikkelingen rondom veiligheid en duurzaamheid en is daarmee het startpunt om met elkaar de juiste stappen naar duurzame oplossingen te zetten.” “Uitdagingen worden niet in samenhang bezien”’ vervolgt De Wijk. “Dat hebben we met de roadmap proberen te doen en dat maakt het WFF uniek. Zo kunnen we duidelijk maken dat politici het energievraagstuk in een bredere context moeten plaatsen. Vervanging van fossiele brandstoffen door biobrandstoffen heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor de voedselproductie. Tegelijkertijd loopt de voedselproductie gevaar door klimaatverandering en steeds duurder en schaarser wordende fosfaten. Door die verbanden te zien kunnen uitspraken worden gedaan over de toekomst van welvaart en veiligheid. Een ander voorbeeld: in het westen wordt gedacht dat de Arabische opstanden gedreven worden door de wens naar democratie. Maar een belangrijker aanleiding was de relatie tussen de grotere vraag naar energie, de groei van biobrandstoffen en de daardoor stijgende voedselprijzen. In armere landen wordt vaak 70% van het inkomen aan voedsel besteed. Dan moet je niet gek opkijken als bevolkingen om economische redenen in opstand komen tegen leiders die onvoldoende welvaart en veiligheid kunnen bieden.”" Rob de Wijk, mede-initiatiefnemer van de World Foresight Forum Foundation en Directeur Haags Centrum voor Strategische Studies
"‘Uitstekende sprekers, betrokken deelnemers en een indrukwekkend plan van aanpak als resultaat. Een roadmap die ons helpt om de complexe problemen duidelijker in kaart te brengen, oorzaken en verbanden inzichtelijk te maken en daarmee mogelijke oplossingen te identificeren. We hebben niet de illusie dat we alle facetten in kaart hebben gebracht tijdens dit Forum; de roadmap is en blijft in ontwikkeling. Maar we hebben hier een aantal zeer belangrijke stappen gezet." Joel Wyler, voorzitter van de World Foresight Forum Foundation
"“Tijdens deze geweldige bijeenkomst is er enthousiaste interactie tussen de oude en jonge generatie”. Gerben Klein Baltink , bestuurslid van het World Foresight Forum, beaamt deze observatie: “Deze conferentie laat zien dat de jonge generatie bewust bezig is met een duurzame toekomst en dat is een goed teken”." General Lord Charles Guthrie, voormalig chef Britse defensiestaf
"“Deze conferentie laat zien dat de jonge generatie bewust bezig is met een duurzame toekomst en dat is een goed teken”." Gerben Klein Baltink, bestuurslid van de World Foresight Forum Foundation
"“Nu gaan we aan de slag met het resultaat en richten onze blik op het volgende World Foresight Forum in 2013”" Joel Wyler, voorzitter van de World Foresight Forum Foundation
Video's
Over World Foresight Forum

English

The World Foresight Forum is an initiative of the World Foresight Forum Foundation. This Foundation brings together decision makers from the worlds of international business, governments, academia and science with the purpose: to create a new understanding of and a new approach towards solving the major strategic challenges that our world faces in this 21st century. The Foundation aims to inspire us all to create a secure and sustainable world for future generations.


Dutch

Het World Foresight Forum is een initiatief van de World Foresight Forum Foundation en wordt o.a. ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Gemeente Den Haag. Deze stichting brengt beslissers uit het internationale bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en wetenschap samen met als doel: begrip kweken voor de onderlinge samenhang van de grote uitdagingen van de 21ste eeuw en inspiratie bieden om gezamenlijk een stabiele en veilige wereld voor toekomstige generaties te bewerkstelligen.