Internationale top in Den Haag zoekt gezamenlijke oplossingen voor wereldproblematiek

23 FEBRUARI 2011, DEN HAAG
Samenvatting
Wereldleiders vanuit de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven moeten beter samenwerken om mondiale problemen aan te pakken. Dat is het doel van het internationale World Foresight Forum (WFF), een nieuwe wereldtop die van 13 tot 15 april 2011 in Den Haag zal plaatsvinden. Gisteren werd in Nieuwspoort een sneak preview gehouden voor de internationale pers.
Wereldleiders vanuit de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven moeten beter samenwerken om mondiale problemen aan te pakken. Dat is het doel van het internationale World Foresight Forum (WFF), een nieuwe wereldtop die van 13 tot 15 april 2011 in Den Haag zal plaatsvinden. Gisteren werd in Nieuwspoort een sneak preview gehouden voor de internationale pers. Dit gebeurde aan de hand van drie nieuwe onderzoeksstudies, waarin wordt in gegaan op enkele thema’s die ook in de top zullen terugkomen: de grondstoffenschaarste, de financiële crisis en de veranderende machtsverhoudingen in de wereld door de opkomst van China.

De nieuwe studies, issue briefs genoemd, nemen elk een probleem van wereldformaat onder de loep. De issue briefs gaan in op enkele van de zes kernthema’s van de top in Den Haag: ecologie, demografie, technologie, economie, veiligheid en cultuur. Een prominent panel met Jeroen van der Veer (oud-CEO Royal Dutch Shell, Voorzitter RvC Philips), Rob de Wijk (Directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies), Gerben Klein Baltink (Directeur TNO) en Joel Wyler (Voorzitter WFF Foundation) benadrukte de enorme invloed van deze kernthema’s op de stabiliteit en duurzaamheid van onze wereld en het welzijn van haar burgers.

“De enorme uitdagingen die voor ons liggen vereisen een geïntegreerde, internationale aanpak.”, aldus Joel Wyler. “Daarom brengen we van 13 tot 15 April een groot aantal partijen vanuit de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven bij elkaar in Den Haag rondom het thema ‘A Secure and Sustainable World for Future Generations’.”

Volgens Rob de Wijk maakt een publicatie zoals “Rare Earth Elements and Strategic Mineral Policy” inzichtelijk dat er een duidelijk verband is tussen schaarste van elementaire grondstoffen en het ontstaan van conflict. “Tijdens het World Foresight Forum gaan we op zoek naar concrete oplossingen voor problemen die ons allen aangaan”, aldus De Wijk.

Prominente sprekers aan het Lange Voorhout
Sprekers van eigen bodem die van 13 tot 15 april 2011 hun visie zullen uitdragen zijn onder anderen Jan-Peter Balkenende en Ivo Opstelten. Ook meer dan 100 buitenlandse sprekers komen aan het woord, waaronder José Mariá Aznar (oud premier van Spanje), Cheng Siwei (voorzitter van het International Finance Forum), Peter Sutherland (Chairman Goldman Sachs International), Luc Gnacadja (Executive Secretary, UN Convention to Combat Desertification) en Tom Ridge (voormalig Secretary of Homeland Security, USA).

Het World Foresight Forum past daarmee in de rij van internationale fora zoals het World Economic Forum in Davos en de Munich Security Conference. Waar ‘Davos’ zich richt op mondiale economische problematiek, en ‘München’ op defensie, richt het WFF zich op een veilige en duurzame wereld voor toekomstige generaties.

Citaten
"De enorme uitdagingen die voor ons liggen vereisen een geïntegreerde, internationale aanpak. Daarom brengen we van 13 tot 15 April een groot aantal partijen vanuit de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven bij elkaar in Den Haag rondom het thema ‘A Secure and Sustainable World for Future Generations’." Joel Wyler, Voorzitter van de World Foresight Forum Foundation
"Een publicatie zoals “Rare Earth Elements and Strategic Mineral Policy” maakt inzichtelijk dat er een duidelijk verband is tussen schaarste van elementaire grondstoffen en het ontstaan van conflict. Tijdens het World Foresight Forum gaan we op zoek naar concrete oplossingen voor problemen die ons allen aangaan." Rob de Wijk, Directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies
Afbeeldingen
Documenten
Over World Foresight Forum

English

The World Foresight Forum is an initiative of the World Foresight Forum Foundation. This Foundation brings together decision makers from the worlds of international business, governments, academia and science with the purpose: to create a new understanding of and a new approach towards solving the major strategic challenges that our world faces in this 21st century. The Foundation aims to inspire us all to create a secure and sustainable world for future generations.


Dutch

Het World Foresight Forum is een initiatief van de World Foresight Forum Foundation en wordt o.a. ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Gemeente Den Haag. Deze stichting brengt beslissers uit het internationale bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en wetenschap samen met als doel: begrip kweken voor de onderlinge samenhang van de grote uitdagingen van de 21ste eeuw en inspiratie bieden om gezamenlijk een stabiele en veilige wereld voor toekomstige generaties te bewerkstelligen.